სიახლეები

2020 წლის 1 აპრილიდან,  ქედის მუნიციპალიტეტში, ევროკავშირის  ENPARD-ის პროგრამის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში, CENN-სა და ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ორგანიზებით პროექტის ბენეფიციარებს მარკეტინგისა და კომუნიკაციის ერთკვირიანი დისტანციური ტრენინგი ჩაუტარდებათ.

 

ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნობიან მარკეტინგის საკვანძო თემებს როგორიცაა: ბრენდინგი, რეკლამა, პროდუქტი, სასარგებლო სოციალური პლატფორმები და მათი მართვა, ლოიალური მომხმარებლის შემქნა, მარკეტინგული გეგმის შემუშავება და სხვა.

 

ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიით შექმნილი მგდომარეობიდან გამომდინარე , მონაწილეებს ტრენინგი დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში ჩაუტარდებათ. ტრენინგი გადანაწილებულია ერთ კვირაზე, რომელიც მოიცავს დღეში ორ საათიანი სემინარების ჩატარებას. ტრენინგის ფარგლებში, თეორიულ ცოდნის მიღებასთან ერთად, მონაწილეები ასევე შეასრულებენ პრაქტიკულ დავალებებს.

 

ტრენინგში მონაწილეობას მიიღებენ პროექტის ‘ქედა ლიდერი’ ბენეფიციარი მეწარმეები. ტრენინგის მიზანია ბენეფიციარების მარკეტინგული და საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება, მათი ბიზნესისა და საწარმოების განვითარების ხელშეწყობისთვის.

 

პროექტიქედა ლიდერიხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებგვერდს: www.enpard.ge.

 

ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის "ქედა ლიდერი" ფარგლებში CENN, დემოკრატიის ინსტიტუტი (IoD) და ქედის განვითარების ჯგუფი აცხადებენ მე-4 საგრანტო კონკურსს.

საგრანტო კონკურსი იწყება 30 მარტს და დასრულდება 30 აპრილს 17:00 საათზე.

საგრანტო კონკურსის მიზანია, პროეტის ‘‘ქედა ლიდერი’’ და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების შესაბამისად,  ქედის ადგილობრივი თემების კეთილდღეობის და ყოფითი პირობების გაუჯობესება, სოფლად ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და ინოვაციური პროექტების განხორციელება.

საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტული მიმართულებები:

 • სოფლის მეურნეობა, როგორც პირველადი პროდუქციის წარმოება, ასევე ადგილობრივი პროდუქციის გადამუშავება და რეგიონული ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება;
 • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (საოჯახო ტიპის სასტუმროს და ღვინის მარნის მოწყობა დაფინასდება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში);
 • არასასოფლო სამეურნეო ეკონომიკური საქმიანობა;
 • განათლება, კულტურა, სპორტი;
 • გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა;
 • სოციალური-არაკომერციული საქმიანობა (კომუნალური და სოციალური ინფრასტრუქტურა).

კონკურსის ფარგლებში გრანტები გაიცემა როგორც კომერციული, ისე სოციალური პროექტებისთვის.

კონკურსში განაცხადის წარმოდგენა შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას ქედის მუნიციპალიტეტში ახორციელებენ ან გეგმავენ განხორციელებას.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველები დეტალურად უნდა გაეცნონ ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და საგრანტო სახელმძღვანელოს. დაინტერესებულმა პირებმა, უნდა შეავსონ საპროექტო განაცხადის ფორმა და გამოგზავნონ ელ.ფოსტის მეშვეობით მისამართზე grant@kedalag.ge.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 30 აპრილი, 17:00 საათი.

განაცხადისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტი გთხოვთ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2Us6if9

დამატებითი კითხვების, განმარტებების ან ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

+995 599 189 269

+995 577 104 833

+995 514 401 001

გაითვალისწინეთ, საგრანტო კონკურსი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

I ეტაპი - საპროექტო განაცხადის წარდგენა

II ეტაპი - გასაუბრება და მონიტორინგი

III ეტაპი - საგრანტო განაცხადის დამტკიცება/კონტრაქტის გაფორმება;

საგრანტო კონკურსში განმცხადებელს შეუძლია მხოლოდ ერთი განაცხადის წარდგენა.

ქვეყანაში შექმნილი მდომარეობის გათვალისწინებით, განაცხადების მიღება მოხდება მხოლოდ ელექტრონულად.

განაცხადების წარმოდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ქართულ ენაზე.

განაცხადზე თანდართულ უცხოენოვან დოკუმენტაციას უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

პროექტს ახორციელებს CENN, დემოკრატიის ინსტიტუტი (IoD), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტი (ÖIR) - ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან ერთად (LAG).

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.

 

ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის "ქედა ლიდერი" ფარგლებში, CENN, დემოკრატიის ინსტიტუტი (IoD) და ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), აცხადებს საგრანტო კონკურსს: „ახალი გამოწვევები - ახალი შესაძლებლობები“, რომლის მიზანია სწრაფი რეაგირება მოახდინოს და უპასუხოს იმ ახალ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც დადგა საქართველო კორონა ვირუსის გავრცელებით გამოწვეული “COVID-19” პანდემიის შედეგად.

საგრანტო კონკურსი იწყება 27 მარტს და დასრულდება 13 აპრილს 18:00 საათზე.

საგრანტო კონკურსი მხარს დაუჭერს იმ ინიციატივებს, რომლებიც ორიენტირებული იქნება შემდეგ მიმართულებებზე:

 • ონლაინ ფორმალური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა
 • საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა, მათ შორის ვირუსთან დაკავშირებით უსაფრთოხების წესებთან მიმართებაში
 • მოწყვლადი ჯგუფების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა
 • სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
 • ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების უნარ-შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობა

მნიშვნელოვანია, რომ ინიციატივები მიმართული იყოს ქედის მუნიციპალიტეტზე.

გრანტის მაქსიმალური ოდენობაა: 3,000 ევრო ექვივალენტი ლარში.

განაცხადების წარმოდგენა შეუძლია საქართველოში მოქმედ შემდეგ ერთეულებს:

 • საჯარო ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი, მათ შორის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები
 • სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის საინიციატივო ჯგუფები
 • კოოპერატივები
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის ორგანოები

აპლიკანტებს აქვთ მხოლოდ  ერთი განაცხადის წარმოდგენის უფლება.

განაცხადისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტი გთხოვთ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: https://bit.ly/2wGctDs

საგრანტო განაცხადის ჩაბარება უნდა მოხდეს ქართულ ენაზე.

განაცხადის (სააპლიკაციო ფორმა, სამოქმედო გეგმა და ბიუეჯტი) ჩაბარება უნდა მოხდეს ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: grant@kedalag.ge გამოგზვნისას სათაურის ველში მითითებული უნდა იყოს საგრანტო კონკურსის  დასახელება - საგრანტო კონკურსი: ახალი გამოწვევები -  ახალი შესაძლებლობები.

განაცხადების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2020 წლის 13 პრილი, 18:00 საათი.

დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

წინამდებარე საგრანტო კონკურსთან  დაკავშირებით კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ, დაუკავშირდეთ  ქედის LAG-ის თავმჯდომარეს, გიორგი აბულაძეს: +995 577 17 37 06

პროექტს ახორციელებს CENN, დემოკრატიის ინსტიტუტი (IoD), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტი (ÖIR) - ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან ერთად (LAG).

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.

ქედის შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მდინარე აჭარისწყლის შუაწელზე. ჩრდილოეთით, 38 კმ სიგრძეზე ქობულეთი ესაზღვრება, აღმოსავლეთით 24 კმ სიგრძეზე შუახევი, დასავლეთით 24 კმ სიგრძეზე ხელვაჩაური, სამხრეთით კი თურქეთის 17 კილომეტრიანი საზღვარი აკრავს. ქედის რაიონს სამხრეთით მიუყვება შავშეთის ქედი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით მესხეთის ქედი, ჩრდილოეთითა და ჩრდილო-დასავლეთით – ქობულეთის ქედი.

მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობი 452 კმ2-ია. მოსახლეობის რაოდენობა – 21,244. ქედის მუნიციპალიტეტში შედის 10 საკრებულო და 64 დასახლებული პუნქტი. ადმინისტრაციული ცენტრი დაბა ქედაა, რომელიც ზღვის დონიდან 200 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. 
პარტნიორები
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი