პროექტები
სტრატეგიული მიმართულება: განათლება, კულტურა, სპორტი


ა(ა)იპ „ქედის კულტურის ცენტრი“ არის მრავალფეროვანი კულტურულ-საგანმანათლებლო, ორგანიზაციულ-მასობრივი და საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც ხშირად მასპინძლობს სხვადასხვა ჯგუფებს და თავადაც აწყობს კულტურულ ღონისძიებებს.
პროექტი გულისხმობს კულტურის ცენტრის მუსიკალური ინსტრუმენტებითა და გახმოვანების აპარატურით აღჭურვას.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 60,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 36,000 ლარი
თანადაფინანსება: 24,000 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა


მევენახეობა-მეღვინეობა ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციული დარგია, რომელსაც განვითარების და ხარისხანი ღვინის წარმოების დიდი პოტენციალი გააჩნია.
ფიზიკური პირი მალხაზ სურმანიძის პროექტი მის საკუთრებაში არსებულ 1,200 მ2-ზე ცოლიკაურის ჯიშის ვენახის გაშენებას გულისხმობს.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 ქალი 1 კაცი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 5,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 4,250 ლარი
თანადაფინანსება: 750 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა


მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარებას ქედის მუნიციპალიტეტში დიდი პოტენციალი გააჩნია, რაც განპირობებულია როგორც ბუნებრივ-კლიმატური პირობებით, ასევე ადგილობრივ ღვინოებზე მზარდი მოთხოვნილებით.
ზვიად გოლომანიძის პროექტი მის საკუთრებაში არსებულ 1,500 მ2-ზე ცოლიკაურის ჯიშის ვენახის გაშენებას გულისხმობს.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 1 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 10,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 8,500 ლარი
თანადაფინანსება: 1,500 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტურიზმის განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ამაზე მეტყველებს უკანასკნელ წლებში აჭარაში და ქედის მუნიციპალიტეტში ტურისტების გაზრდილი ნაკადიც, რამაც განაპირობა პროექტის განხორციელების იდეა.
ზვიად გოგიაშვილის პროექტი გულისხმობს საოჯახო სასტუმროს, დასავენებელი ფანჩატურების, კვების ობიექტისა და ღვინის მარნის კეთილმოწყობას.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 2 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 33,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 23,100 ლარი
თანადაფინანსება: 9,900 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


აჭარის რეგიონი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტურისტული რეგიონია საქართველოში. ქედის მუნიციპალიტეტი ბათუმთან ახლოს მდებარეობს და ბოლო წლებია ტურიზმის სექტორი აქტიურად ვითარდება, ტურისტების დაინტერესება ეკო და აგრო ტურიზმით იზრდება.
ზებურ ბოლქვაძის პროექტის მიზანია სოფელ გობრონეთში უკვე არსებული საოჯახო სასტუმროს - „ზებო“ - ბაზაზე აგროტურიზმის განვითარება, მცირე ტრადიციული/ავთენტური, აგრო აქტივობებზე ორიენტირებული კომპლექსის შექმნა.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 3 კაცი და 2 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 20,370 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 16,000 ლარი
თანადაფინანსება: 4,370 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა


ზაქრო ბასილაძის პროექტი გულისხმობს მეფრინველეობის (ბროილერის) ფერმის მოწყობას. ადგილზე მოეწყობა როგორც უშუალოდ ფერმა ფრინველის გამოსაზრდელად ასევე სასაკლაო და სარეალიზაციო ფართი.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 6 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 46,800 ლარს
ევროკავშირის დაფინანსება: 25,400 ლარი
თანადაფინანსება: 21,400 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა

ქედის მუნიციპალიტეტი მდიდარი ჰიდრორესურსებით და კლიმატური პირობებით ხელსაყრელ გარემოს ქმნის აკვაკულტურის განვითარებისთვის.
ფიზიკური პირი თამაზ ნაკაშიძის პროექტი - საკალმახე მეურნეობა „პერანგა“ გულისხმობს უკვე არსებული მეურნეობის გაფართოებას, დამატებითი საკალმახე აუზების მოწყობას და შესაბამისად წარმოების მოცულობის გაზრდას.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 7 კაცი და 1 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 20,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 16,000 ლარი
თანადაფინანსება: 4,000 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა


მევენახეობა ქედის მუნიციპალიტეტის ტრადიციულ დარგს წარმოადგენს, რაც ხელსაყრელი ბუნებრივ-კლიმატური პირობებითაა გამოწვეული.
სელმან ბერიძის პროექტი მის საკუთრებაში არსებულ 800 მ2-ზე ცოლიკაურის ჯიშის ვენახის გაშენებას გულისხმობს.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 5,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 4,250 ლარი
თანადაფინანსება: 750 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: განათლება, კულტურა, სპორტი

„ქედის სახელოვნებო სკოლა“ არის სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების გარეშე ახორციელებს სააღმზრდელო, საგანმანათლებლო და პროფილურ სახელოვნებო საქმიანობას.

პროექტი გულისხმობს სკოლის მუსიკალური ინსტრუმენტებით/ინვენტარით აღჭურვას.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 20,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 12,000 ლარი
თანადაფინანსება: 8,000 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


რომან ქობულაძის პროექტი „ზვარე“ გულისხმობს ქედის მუნიციპალიტეტში დივერსიფიცირებული ტურისტული ობიექტის მოწყობას (საკემპინგე ადგილი, კაფე, საცურაო აუზი, საკალმახე მეურნეობა), რომელიც ხარისხზე და მრავალფუნქციური მომსახურებაზე იქნება გათვლილი.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 4 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 19,498 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 15,508 ლარი
თანადაფინანსება: 3,990 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა


ჩხავერის ჯიშის ვაზი აჭარის, კერძოდ კი ქედის მუნიციპალიტეტის უნიკალური, ტრადიციული ჯიშია. როლანდ წითელაძის პროექტი მის საკუთრებაში არსებულ 500 მ2-ზე ზემოღნიშნული ჯიშის ვენახის გაშენებას გულისხმობს.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 3 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 2,949 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 2,505 ლარი
თანადაფინანსება: 444 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა

მევენახეობა ქედის მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთი მთავარის სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებაა. რემზი თურმანიძის პროექტი გულისხმობს 1,500 მ2-ზე ადგილობრივი, ჩხავერის ჯიშის ვაზის გაშენებას.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 5 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 10,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 8,500 ლარი
თანადაფინანსება: 1,500 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი

საინიციატივო ჯგუფი რამინ გოლომანიძის წარმომადგნელობით ახორციელებს პროექტს სოფელ მახუნცეთში ექსტრემალური ტურიტული სერვისის შექმნით. უფრო კონკრეტულად პროექტი გულისხმობს: კლდეზე საცოცი კედლის, „ბეწვის ხიდის“, ზორბინგის ტერიტორიის მოწყობას.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 ქალი და 3 კაცი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 30,900 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 19,400 ლარი
თანადაფინანსება: 11,500 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა

ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია „ფორეჯი“-ს პროქტი ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში თევზის სამოდელო-საინკუბაციო საამქროს შექმნას, რომელიც აღჭურვილი იქნება თანამედროვე ინვენტარით. ეს უზრუნველყოფს მაღალსელექციური ქვირითისაგან წარმოებული ჯანსაღი ლიფსიტის გამოყვანას და თევზმწარმოებელი ფერმერებისათვის მიწოდებას მთელი სამეურნეო წლის განმავლობაში.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 1 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 100,653 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 53,711 ლარი
თანადაფინანსება: 46,942 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა

ფიზიკური პირი ნელი ბოლქვაძის პროექტი გულისხმობს 600 მ2 ჟოლოს სათბურის მოწყობას, თანამედროვე-მაღალმოსავლიანი ჯიშების გაშენებას, სარწყავი სისტემის მოწყობას. აღსანიშნავია, რომ ადგილზე ნედლ ჟოლოზე მზარდი მოთხოვნაა, რაც აღნიშნული ბიზნესის წარმატების საწინდარია.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 ქალი და 1 კაცი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 10,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 8,500 ლარი
თანადაფინანსება: 1,500 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: განათლება, კულტურა, სპორტი

მურად თავართქილაძის პროექტი ითვალისწინებს ქართული ხალხური საკრავის ჭიბონის დამზადებას, მის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდების დაინტერესებას და სწავლებას.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 5,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 4,500 ლარი
თანადაფინანსება: 500 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


მანანა დუმბაძის პროექტი გულისხმობს საოჯახო სასტუმროს მოწყობას, სადაც სტუმრებს საშუალება ექნებათ დააგემოვნონ ადგილზე მოყვანილი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები და ტრადიციული კერძები, გაეცნონ აჭარის ფოლკლორს.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 5 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი:
40,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 28,000 ლარი
თანადაფინანსება: 12,000 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


საინიციატივო ჯგუფი - ამხანაგობა „სამზიარი“-ს პროექტი გულისხმობს მარნისა და საოჯახო სასტუმროს მოწყობას ასევე სადემონსტრაციო ვენახის გაშენებას, დასასვენებელი ფანჩატურებისა და საკემპინგე ადგილების კეთილმოწყობას.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 3 კაცი და 5 ქალი.პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 60,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 42,000 ლარი
თანადაფინანსება: 18,000 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


ხათუნა ბოლქვაძის პროექტი გულისხმობს ავტოსამრეცხაოს გაფართოვებასა და მუნიციპალიტეტში აღნიშნულ სერვისზე მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, ასევე დამატებით ხალიჩების რეცხვის სერვისის შეთავაზებას.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 4 კაცი და 1 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 9,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 7,565 ლარი
თანადაფინანსება: 1,435 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა


ჯუმბერ ბეჟანიძის პროექტი მოიცავს მარწყვის თანამედროვე სათბურის მოწყობას, რომელიც გულისხმობს კულტურის იარუსებზე/სტელაჟებზე მოყვანას. პროექტის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ვეგეტაციის პერიოდის და შესაბამისად წარმოების მოცულობის გაზრდა.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 1 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 18,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 14,400 ლარი
თანადაფინანსება: 3,600 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


ირაკლი სირაბიძის საოჯახო სასტუმროს პროექტი „ღვინო და პოლიფონია“ ითვალისწინებს საოჯახო სასტუმროს მოწყობას, ასევე ახალი ხის კოტეჯის მშენებლობას. ნომრები სრულად მოეწყობა ძველ ტრადიციულ სტილში, თითოეულ ნომერს ექნება თემატური სახელი (მაგალითად ცოლიკაური, ჭიბონი და ა.შ.). სახელწოდების შესაბამისი დეტალებით გაფორმდება და განთავსდება ინფორმაცია როგორც აჭარის შესახებ (ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენაზე).


პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 4 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 40,550 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 28,050 ლარი
თანადაფინანსება: 12,500 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა


ფიზიკური პირი ინგა ბერიძის პროექტი გულისხმობს ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკოტაურში ვაზის სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოწყობას. მეურნეობაში გამოყვანილი იქნება ჩხავერის, ცოლიკაური, საწურის, ხაფათურის ჯიშის ვაზის ნერგები.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 3 ადამიანი.პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 10,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 8,500 ლარი
თანადაფინანსება: 1,500 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


იმედა მახაჭაძის პროექტი „ვაიოს მარანი“ არის საოჯახო ტიპის მარანი, სადაც საკუთარი და შესყიდული ნედლეულის ბაზაზე დამზადდება შუშის ტარაში ჩამოსხმული ღვიონები. ობიექტი ასევე მოემსახურება ტურისტებს.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 1 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 58,693 ლარი
ევროკავშრის დაფინანსება: 40,993 ლარი
თანადაფინანსება: 17,700 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


დავით არძენაძის პროექტი „გლამპინგ ქედა“ არის ინოვაციური ტურისტული პროექტი, რომელიც გულისხმობს მაღალი კლასის (გლამურული კემპინგის) სასტუმრო მომსახურებას. აღნიშნული ტიპის სასტუმრო მნიშვნელოვნად განსხვავდება ტრადიციული სასტუმროებისაგან რომლებიც გვხვდება რეგიონში.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 2 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 37,980 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 26,580 ლარი
თანადაფინანსება: 11,400 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


ფრიდონ გვარიშვილის პროექტი “Fridon House” არის საოჯახო ტიპის სასტუმრო კოტეჯებით და მოიცავს ეკოტურიზმის, სალაშქრო ტურების, ორნითოლოგიის, ეთნო და გასტრონომიული ტურიზმის კომპონენტებს.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 2 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 59,855 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 41,800 ლარი
თანადაფინანსება: 18,055 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


ავთანდილ ცინცაძის პროექტი გულისხომბს ვენახის სარების/ბოძების დამზადებას და ვენახის გაშენების სერვისის შეთავაზებას ადგილობრივი ფერმერებისათვის.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 3 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 9,700 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 8,245 ლარი
თანადაფინანსება: 1,455 ლარი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


საინიციატივო ჯგუფის „ამხანაგობა აჩი 10“-ის პროექტი გულისხობს ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორომხეთში საოჯახო მარნისა და სასტუმროს მოწყობას.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 3 კაცი და 2 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 33,500 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 23,450 ლარი
თანადაფინანსება: 10,050 ლარი

დაარეგისტრირე იდეა - ფონი