გახდი წევრი
რა არის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი (LAG)?

ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი არის აქტიურ მოქალაქეთა გაერთიანება, რომელიც ახდენს სოფლის განვითარების სტრატეგიის იდენტიფიცირებასა და განხორციელებას, აგრეთვე, იღებს გადაწყვეტილებას ადგილობრივი ფინანსური რესურსების განაწილებისა და მართვის შესახებ. ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფში მონაწილეობას იღებენ როგორც საჯარო და კერძო სექტორის ისე სხვა ადგილობრივი ჯგუფების წარმომადგენლები (წევრთა შესაბამისი თანაფარდობით), მათ შორის: ფერმერები, მეწარმეები, სათემო ორგანიზაციები, ადგილობრივი მაცხოვრებლები, სერვისების მიმწოდებლები, მედიაორგანიზაციები, ქალთა გაერთიანებები, ახალგაზრდები, შშმპ და სხვ. ჯგუფის წევრობა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელიც დაინტერესებულია ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების საკითხებით.

წევრობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
+995 599 18 92 69
+995 599 60 30 51
+995 593 92 48 44

მისამართი: დაბა ქედა, ტბელ აბუსერიძის 10.
სახელი*
გვარი*
ელ.ფოსტა*
ტელეფონი*
დაცვის კოდი
Refresh Captcha
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი